Kominictví Hruška

kominíkKominík odjakživa platil za symbol štěstí. Kdo ho potkal na ulici, honem se chytal za knoflík, aby si to štěstí pojistil na delší dobu. Ještě účinnější prý bylo rovnou si na kominíka sáhnout! Jenže co bylo, to bylo. Schválně si zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy kominíka umouněného od sazí potkali vy?  Lidé už dávno přestali věřit pověrám našich babiček, že s kominíkem vchází do domu štěstí. A o předpisech, podle nichž by měl být komín pravidelně vymetán, nemají lidé většinou ani potuchy. Vždy před začátkem topné sezóny se pár lidí, těch starších, sice ozve a objedná si vymetení komína, ale jsou to skutečně výjimky.

Jak často se musí komín čistit?

Jak často komín čistit nám zase udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kolikrát ročně komín nechat vyčistit záleží především na typu palivového spotřebiče (kamna, kotel, krb), typu paliva a také zdali je spotřebič používán celoročně či sezóně. Pro jednoduchost a přehlednost jme pro Vás připravili tuto tabulku, která názorně ukazuje kolikrát nechat komín vyčistit.

Výkon spotřebiče pevná paliva kapalné palivo plyné palivo
  Celoroční provoz Sezóní provoz    
do 50 kW včetně 3 x ročně 2 x ročně 3 x ročně 1 x ročně
nad 50 kW 2 x ročně   1 x ročně 1 x ročně

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. Pro silně znečištěné komíny jsme si  pořídili  ohebný hřídel pro čištění komínů délky 10 m s řetězovou hlavou , poháněný  vrtačkou. Je tak možné vyčistit i značně zanesené průduchy, které není možné vyčistit při běžném čištění.

Vložkování komínů

Způsob, jak vyřešit problém s nefunkčním komínovým průduchem, je jeho vyvložkování. Nová vložka pomůže například, když proniká kondenzát skrz stěnu komínového pláště, při výměně druhu paliva, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům.

Frézovaní komínu

Frézování komínu lze s úspěchem použít tam, kde je potřeba zvětšit průměr komínového průduchu ať již z důvodu připojení spotřebiče s větším výkonem, nízké účinnosti stávajícího komínu, nebo když se projevuje netěsnost komínu a je třeba jej osadit vložkou většího průměru.

Pro lepší zjištění  a  zkontrolování stavu  komínu jsme si pořídily kameru s otočnou hlavou

kominík​​Kominictví Hruška provádí

  • pravidelné roční kontroly komínů
  • čištění
  • revize
  • opravy komínů
  • dopojování spotřebičů
  • vložkování
  • frézování komínů
  • montáže nových systémových komínů - i fasádních

frézování  - pro větší flexibilitu jsme pořídili vlastní frézu

  • Montáže nových komínových systémů- fasádních i vnitřních.
  • Flexibilní práce přizpůsobená potřebám a přáním zákazníků.

 

Kontaktní informace

Kominictví Hruška
Na dolách
Mukařov
251 62
Česká republika
IČ:
DIČ